اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز


گروه: اتحادیه ها
شماره تماس:07132324515
محل:شیراز، پارامونت
آدرس:خیابان نادر چهارراه گمرک جنب بانک ملت مجتمع نادر
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:22170 بار
اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز

اتحاديه آرايشگران و پیرایشگران زنانه شیراز با هدف ساماندهي و قانونمند نمودن فعاليت واحدهاي صنفي و ايجاد نظم و انظباط مابين اعضاي صنف و صدور پروانه كسب براي واحدهاي صنفي ،توسط آرايشگران زن شیراز با برگزاري انتخابات تاسيس شد

در مورد اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز چی میگن؟

سیده فاطمه رضا زاده ( 5 ستاره )

نمایندگی

آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز
به اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز چند ستاره می دهید؟