تاکسی تلفنی صدرا


گروه: تاکسی سرویس
شماره تماس:07136412900
شماره همراه:09171021764
محل:شیراز، صدرا فاز یک
آدرس:صدرا بلوار اندیشه پاساژ فرید و فرهاد
مشاهده:6353 بار
تاکسی تلفنی صدرا

حمل و نقل درون شهری و برون شهری شماره تماس :6411900 0713 شماره موبایل : 09171110606 ساعت کار : شبانه روزی

به تاکسی تلفنی صدرا چند ستاره می دهید؟