داروخانه دامپزشکی گلستان


گروه: دامپزشکی
شماره تماس:07137340074
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بلوار گلستان جنب موسسه مالی کوثر
مشاهده:1265 بار
داروخانه دامپزشکی گلستان

- ارائه خدمات دامپزشکی - انواع لوازم و خوراک حیوانات خانگی - انواع مکمل و داروهای آبزیان ، دام و طیور - با چندین سال سابقه - ساعت کار8 الی 14:30 - 16 الی 21 - شماره تماس 07137340075

به داروخانه دامپزشکی گلستان چند ستاره می دهید؟