داروخانه دامپزشکی سپید


گروه: دامپزشکی
شماره تماس:07137268792
شماره همراه:09376226251
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بلوار مدرس روبروی کاوه جنب فرش فروشی هخامنش
مشاهده:1264 بار
داروخانه دامپزشکی سپید

- عرضه کننده داروهای دام و طیور - آبزیان - شترمرغ - توزیع کننده نهاده های دام و طیور - با چندین سال سابقه - ساعت کار 8 الی 13 - 17الی 20:30

به داروخانه دامپزشکی سپید چند ستاره می دهید؟