مرکز فراز اپتیک


گروه: کلینیک تخصصی،ساختمان پزشکان ودرمانگاه
شماره تماس:071332351931
محل:شیراز، پارامونت
آدرس:خیابان مشیر فاطمی روبروی بانک سرمایه و صادرات نبش کوچه 7
مشاهده:1999 بار
مرکز فراز اپتیک
مرکز فراز اپتیک

انجام خدمات بینایی سنجی در مرکز بینایی فراز اپتیک: - درمان تنبلی - درمان انحراف - فلجی غیر مادرزادی - انجام کار با دستگاه های معتبر پزشکی -محیطی کاملا بهداشتی - از ساعت 9 الی 13:30 و 17 الی 21:30

به مرکز فراز اپتیک چند ستاره می دهید؟