کبابی آستانه


گروه: کبابی و آش و حلیم
شماره تماس:(071) 32221552
شماره همراه:09173162719
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:دروازه قصابخانه ابتدای خیابان آستانه
مشاهده:2643 بار
کبابی آستانه

کباب کوبیده و کنجه و حلیم ساعت کار : 9 الی 22:30

به کبابی آستانه چند ستاره می دهید؟