رستوران کهن


گروه: رستوران ایرانی
شماره تماس:(071) 32292070
محل:شیراز، فلکه گاز
آدرس:خیابان جهادسازندگی قبل از چهاراه چنچنه
مشاهده:2291 بار
رستوران کهن
رستوران کهن
رستوران کهن
رستوران کهن

رستوران زیبا در یکی از محله های خوب شیراز سرویس:ناهار، شام

به رستوران کهن چند ستاره می دهید؟