رستوران کوثر


گروه: رستوران ایرانی
شماره تماس:(071) 3727 54 61
محل:شیراز، پل غدیر
آدرس:بولوار مدرس، حدفاصل فضل آباد و پل غدیر
مشاهده:2147 بار
رستوران کوثر
رستوران کوثر
رستوران کوثر

انواع غذاهای ایرانی و کبابه خوشمزه که هیچ وقت مزه شو فراموش نمیکنین.

به رستوران کوثر چند ستاره می دهید؟