کترینگ و بیرون بر خوان گستر


گروه: بیرون بر و کیترینگ
شماره تماس:(071) 36505093-4
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:بلوار علامه امینی - خیابان گل رز
مشاهده:3355 بار
کترینگ و بیرون بر خوان گستر
کترینگ و بیرون بر خوان گستر
کترینگ و بیرون بر خوان گستر

کترینگ و بیرون بر خوان گستر ساعات کاری صبح: 08:00 - 16:00 ساعات کاری بعد از ظهر: 18:00 - 23:59

به کترینگ و بیرون بر خوان گستر چند ستاره می دهید؟