بیرون بر و تهیه غذای فارس


گروه: بیرون بر و کیترینگ
شماره تماس:(071) 38307723
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:چهار راه تحویلی - بین کوچه 8 و 10
مشاهده:2969 بار
بیرون بر و تهیه غذای فارس
بیرون بر و تهیه غذای فارس
بیرون بر و تهیه غذای فارس

اولین و بهترین تولید کننده غذاهای آماده شعبه دیگری ندارد ساعات کاری صبح: 11:00 - 15:30 ساعات کاری بعد از ظهر: 18:00 - 23:00

در مورد بیرون بر و تهیه غذای فارس چی میگن؟

عالیه

حسن ( 5 ستاره )
به بیرون بر و تهیه غذای فارس چند ستاره می دهید؟