رستوران ایتالیایی بل پاسی


گروه: رستوران ایرانی
شماره تماس:(071) 32274924-26
محل:شیراز، فلکه گاز
آدرس:اخر خیابان خاکشناسی نبش سروناز
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:2318 بار
رستوران ایتالیایی بل پاسی
رستوران ایتالیایی بل پاسی
رستوران ایتالیایی بل پاسی
رستوران ایتالیایی بل پاسی
رستوران ایتالیایی بل پاسی
رستوران ایتالیایی بل پاسی

غذایی ایتالیایی در رستوران ایتالیایی بل پاسی بسیار لوکس کافی شاپ فضای مناسب جهت پارک ساعات کاری صبح: 11:00 - 15:00 ساعات کاری بعد از ظهر: 19:00 - 24:00

به رستوران ایتالیایی بل پاسی چند ستاره می دهید؟