رستوران سنتی درویش


گروه: سفره خانه و رستوران سنتی
شماره تماس:(071) 36268898
محل:شیراز، قصردشت
آدرس:رحمت آباد روبروی بانک مسکن
مشاهده:3498 بار
رستوران سنتی درویش
رستوران سنتی درویش
رستوران سنتی درویش
رستوران سنتی درویش

غذای سنتی در رستوران سنتی درویش ساعات کاری صبح: 12:30 - 16:00 ساعات کاری بعد از ظهر: 20:00 - 23:00

به رستوران سنتی درویش چند ستاره می دهید؟