بیرون بر و کترینگ دستاورد


گروه: بیرون بر و کیترینگ
شماره تماس:(071) 2277078-9
محل:شیراز، فلکه گاز
آدرس:خیابان ابریشمی ، نبش کوچه 6 الف
مشاهده:2169 بار
بیرون بر و کترینگ دستاورد
بیرون بر و کترینگ دستاورد
بیرون بر و کترینگ دستاورد

بیرون بر و کترینگ دستاورد با خدمات تحویل در محل بصورت رایگان ساعات کاری صبح: 11:00 - 15:30 ساعات کاری بعد از ظهر: 19:00 - 23:00

به بیرون بر و کترینگ دستاورد چند ستاره می دهید؟