کسب و کار ویژه

تدریس خصوصی و گروهی رشته مهندسی شیمی ، ریاضیات دانشگاهی و نرم افزارهای مهندسی شیمی در شیراز


گروه: مجتمع آموزشی و آموزشگاه و مراکز آموزش عالی
شماره تماس:0713
شماره همراه:09139002883
محل:شیراز، صدرا فاز یک
آدرس:شیراز صدرا
مشاهده:533 بار
تدریس خصوصی و گروهی رشته مهندسی شیمی ، ریاضیات دانشگاهی و نرم افزارهای مهندسی شیمی در شیراز

تدریس خصوصی و گروهی ریاضیات دانشگاهی توسط کارشناس ارشد مهندسی: ریاضی 1,ریاضی 2,معادلات دیفرانسیل،ریاضی مهندسی،محاسبات (روشهای)عددی تدریس خصوصی و گروهی دروس تخصصی رشته مهندسی شیمی: انتقال حرارت،انتقال جرم،ترمودینامیک 1و 2،طراحی راکتورهای شیمیایی،عملیات واحد 1و 2،کنترل فرایند تدریس خصوصی و گروهی نرم افزارهای مهندسی شیمی: Aspen HYSYS Aspen Plus Aspen HTFS (B-jac) Aspen HX-Net (EDR تدریس خصوصی و گروهی رشته مهندسی شیمی ، ریاضیات دانشگاهی و نرم افزارهای مهندسی شیمی در شیراز

به تدریس خصوصی و گروهی رشته مهندسی شیمی ، ریاضیات دانشگاهی و نرم افزارهای مهندسی شیمی در شیراز چند ستاره می دهید؟


موارد مشابه

موارد بیشتر در گروه مجتمع آموزشی و آموزشگاه و مراکز آموزش عالی
برچسب ها