هبلکس رشت


گروه: سنگ و مصالح ساختمانی
شماره تماس:+981333737567
شماره همراه:09127100411
محل:رشت، شهید انصاری
آدرس:رشت بلوارانصاری روبروی اداره برق
مشاهده:57 بار
هبلکس رشت
هبلکس رشت
هبلکس رشت
هبلکس رشت

هبلکس رشت بزرگترین کارخانه هبلکس اتوکلاو شمالغرب کشور در رشت افتتاح شد 09127100411

به هبلکس رشت چند ستاره می دهید؟