رستوران شاندیز مشهد


گروه: رستوران ایرانی
شماره تماس:(071) 3227 47 49
محل:شیراز، دروازه قرآن
آدرس:دروازه قرآن ، ابتدای بلوار جمهوری لونا پارک
مشاهده:2431 بار
رستوران شاندیز مشهد
رستوران شاندیز مشهد
رستوران شاندیز مشهد

رستوران شاندیز مشهد از اون رستورانای خوبه که مطمئنا بعد از امتحان کردنش، مشتریش میشین.

نمایندگی

شاندیز مشهد
به رستوران شاندیز مشهد چند ستاره می دهید؟