باغ پرندگان


گروه: فروشگاه پرندگان
شماره تماس:(071) 3650 46 52
محل:شیراز، صنایع
آدرس:بلوار دکتر حسابی، روبروی گلدشت حافظ شیرازی، کوچه باغ پرندگان
مشاهده:1223 بار
باغ پرندگان
باغ پرندگان

۲ هزار پرنده با ۳۰۰ گونه مختلف از ۴۲ کشورآفریقایی، اروپایی و آسیایی وجود دارند. از این تعداد ۳۰۰ تا سخنگو می‌باشند.

به باغ پرندگان چند ستاره می دهید؟