فروشگاه زنجیره ای افق کوروش معالی آباد شیراز


گروه: فروشگاه زنجیره ای
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، معالی آباد
آدرس:معالی آباد، جنب درمانگاه آریا، ساختمان اهورا
مشاهده:4188 بار
فروشگاه زنجیره ای افق کوروش معالی آباد شیراز

کلیه کالاهای موجود در این فروشگاه بین ۵ تا ۴۰ درصد زیر قیمت به خریداران عرضه می شوند. از «فروشگاه زنجیره ای کوروش» می تونین انواع مواد غذایی، آشامیدنی، پروتئینی، بهداشتی، آرایشی و سلولزی رو تهیه کنید

نمایندگی

فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
به فروشگاه زنجیره ای افق کوروش معالی آباد شیراز چند ستاره می دهید؟