مجتمع آموزشی ایلیا نوین


گروه: آموزشگاه کامپیوتر
شماره تماس:07136306142
محل:شیراز، میدان معلم
آدرس:میدان معلم کتابخانه دانش آموز
مشاهده:1285 بار
مجتمع آموزشی ایلیا نوین

- آموزش کامپیوتر به صورت تئوری و عملی - ICDL - فتوشاپ - تایپ سرعتی - ساعت کار 8 الی 20 یکسره - شماره تماس 07136306142

به مجتمع آموزشی ایلیا نوین چند ستاره می دهید؟