مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن بیت الاحزان حضرت زهرا شیراز


گروه: مجتمع آموزشی و آموزشگاه و مراکز آموزش عالی
شماره تماس:09207202693
شماره همراه:09178911336
محل:شیراز، فرصت شیرازی
آدرس:خیابان شهید دوران کوچه 15 روبروی مسجد چهارده معصوم مدرسه حفظ قرآن حضرت شاهچراغ شیراز
مشاهده:857 بار
مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن بیت الاحزان حضرت زهرا شیراز

به راحتی و با شیوه های مدرن آموزشی می توانید کل قرآن را در یکسال به صورت شبانه روزی حفظ کنید

به مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن بیت الاحزان حضرت زهرا شیراز چند ستاره می دهید؟