ماکسیم شعبه خیام مشهد


گروه: برند های پوشاک و چرم
شماره تماس:0715
محل:مشهد، خیام
آدرس:بلوار خیام هتل هما پلاك 2
مشاهده:2633 بار
ماکسیم شعبه خیام مشهد

ماکسیم پوشاک نسل امروز و فردا %20 تخفیف فروشگاه ماکسیم

نمایندگی

ماکسیم

تخفیف ویژه

از 5 تا 20 درصد

از 1395/09/15 تا 1395/09/30
به ماکسیم شعبه خیام مشهد چند ستاره می دهید؟