شرکت لوله باز کنی و تخلیه چاه افرا


گروه: تخلیه چاه
شماره تماس:07138252717
شماره همراه:09179208005
محل:شیراز، باهنر جنوبی
آدرس:بلوار باهنر جنوبی اخلاق 3 کوچه 5/4 درب سوم سمت چپ
مشاهده:1133 بار
شرکت لوله باز کنی و تخلیه چاه افرا

- پیدا کردن چاه - تخلیه چاه - رفع گرفتگی لوله - تشخیص شکستگی لوله - ساعت کار 7:30 الی 24

به شرکت لوله باز کنی و تخلیه چاه افرا چند ستاره می دهید؟