مجتمع خدماتی پاکیزان


گروه: تخلیه چاه
شماره تماس:07138341316
شماره همراه:09173132071
محل:شیراز، بلوار رحمت
آدرس:انتهای خیابان ده پیاله نبش خیابان محراب
مشاهده:1174 بار
مجتمع خدماتی پاکیزان

- تخلیه چاه - رفع گرفتکی لوله های فاضلاب - حفر چاه - لایه روبی - ساعت کار شبانه روزی

به مجتمع خدماتی پاکیزان چند ستاره می دهید؟