موسسه زبان و ترجمه ملل شیراز


گروه: آموزشگاه زبان
شماره تماس:07136285809
شماره همراه:09170860066
محل:شیراز، قصردشت
آدرس:چهارراه زرگری به سمت فلکه قصردشت روبروی اتاق بازرگانی
مشاهده:9561 بار
موسسه زبان و ترجمه ملل شیراز
موسسه زبان و ترجمه ملل شیراز

تنها نماینده کینگز کالجز در جنوب کشور. مبتکر روش مکالمه بدون کتاب در دوره های فشرده 2.5 ماهه اولین برگزار کننده دوره های آموزش مجازی از طریق skype & imo برگزار کننده تخصصی دوره های آیتلس و تافل و TTC ارائه دهنده دوره های حرفه ای Bigtest & Chat

به موسسه زبان و ترجمه ملل شیراز چند ستاره می دهید؟