مجتمع تعمیرگاهی و امداد خودرو آبادان


گروه: تعمیرگاه، صافکاری ،نقاشی
شماره تماس:(071)
شماره همراه:09172468750
محل:شیراز، بلوار عدالت
آدرس:ابتدای بلوار عدالت شمالی نبش کوچه 9
مشاهده:1097 بار
مجتمع تعمیرگاهی و امداد خودرو آبادان

- تعمیرگاه و اتوسرویس - امداد خودرو - ساعت کار 9 الی 13 - 16 الی 20

به مجتمع تعمیرگاهی و امداد خودرو آبادان چند ستاره می دهید؟