آموزشگاه رانندگی جام جم


گروه: آموزش رانندگی
شماره تماس:07136257496
شماره همراه:09173070650
محل:شیراز، صنایع
آدرس:بلوار صنایع بعد از رستوران نخلستان نبش کوچه 12 دکتر حسابی
مشاهده:1397 بار
آموزشگاه رانندگی جام جم

- آموزش و صدور گواهینامه - ساعت کار 8 الی 20

به آموزشگاه رانندگی جام جم چند ستاره می دهید؟