کیوسک مطبوعات


گروه: روزنامه فروشی
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:چهارراه شریف آباد خیابان اتحاد قلعه نو نبش کوچه ۳۵
مشاهده:449 بار
کیوسک مطبوعات

- فروش نشریات و تنقلات - ساعت کار همه روزه به جز ایام تعطیل

به کیوسک مطبوعات چند ستاره می دهید؟