بیرون بر یزدی شعبه گلستان


گروه: بیرون بر و کیترینگ
شماره تماس:09172807900
محل:شیراز، شهرک گلستان
آدرس:شهرک گلستان-بلوار علامه امینی
مشاهده:4479 بار
بیرون بر یزدی شعبه گلستان
بیرون بر یزدی شعبه گلستان

بیرون بر یزدی دارای بهترین خوراک جوجه ممتاز یزدی در خدمت دوستان گرامی میباشد

نمایندگی

بیرون بر یزدی
به بیرون بر یزدی شعبه گلستان چند ستاره می دهید؟