مرکز خرید سلطانیه


گروه: مراکز تجاری و خرید
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، مطهری
آدرس:میدان مطهری ، بلوار قدوسی شرقی
مشاهده:2486 بار
مرکز خرید سلطانیه
مرکز خرید سلطانیه

بزرگترین مرکز خرید در شمال غرب شیراز

به مرکز خرید سلطانیه چند ستاره می دهید؟