نان خوشه


گروه: نانوایی
شماره تماس:07137263399
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:فضل آباد حدفاصل کوچه 7 و 9
مشاهده:887 بار
نان خوشه

- پخت انواع نان فانتزی - فروش انواع نان همبری و نان جو و ساندویچی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 21

به نان خوشه چند ستاره می دهید؟