متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترسیدمعین الدین قطبی


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132352544
محل:شیراز، زند
آدرس:حدفاصل 20متری و فلسطین روبروی هواپیمایی آسمان ساختمان 490 طبقه اول
مشاهده:571 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترسیدمعین الدین قطبی

- متخصص کلیه و مجاری ادراری - جراح کلیه - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترسیدمعین الدین قطبی چند ستاره می دهید؟