متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترسعید شاکری


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132300416
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی بیمارستان شهیدفقیهی جنب دراگ استور ساختمان ایرانیان طبقه اول
مشاهده:1337 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترسعید شاکری

- متخصص کلیه و مجاری ادراری - جراح کلیه - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترسعید شاکری چند ستاره می دهید؟