متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترزهراجهان آبادی


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132351087
محل:شیراز، زند
آدرس:بیمارستان شهیدفقیهی بخش جراحی
مشاهده:674 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترزهراجهان آبادی

- متخصص کلیه و مجاری ادراری - جراح کلیه - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترزهراجهان آبادی چند ستاره می دهید؟