متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترداریوش ایرانی


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07136121000
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی درمانگاه مطهری طبقه دوم بخش جراحی
مشاهده:1187 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترداریوش ایرانی

- متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترداریوش ایرانی چند ستاره می دهید؟