متخصص کلیه و کبد دکترحشمت اله صلاحی اردکانی


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07136273666
محل:شیراز، زرگری
آدرس:جنب بیمارستان خدادوست ساختمان ستارخان
مشاهده:1189 بار
متخصص کلیه و کبد دکترحشمت اله صلاحی اردکانی
متخصص کلیه و کبد دکترحشمت اله صلاحی اردکانی

- متخصص جراحی - فوق تخصصی کلیه و کبد - ساعت کار 15 الی 22 - شماره تماس 36272666 071

به متخصص کلیه و کبد دکترحشمت اله صلاحی اردکانی چند ستاره می دهید؟