متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترمحمدمهدی شفیعی


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132354022
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی هتل پارس کوچه 47 ساختمان گلستان طبقه دوم
مشاهده:641 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترمحمدمهدی شفیعی

- متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - داخلی کلیه - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترمحمدمهدی شفیعی چند ستاره می دهید؟