متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترمحسن رستگاری


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132358331
محل:شیراز، زند
آدرس:جنب بیمارستان شفامجتمع پزشکی پردیس نبش کوچه 3 طبقه 2
مشاهده:827 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترمحسن رستگاری

- متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - داخلی کلیه - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترمحسن رستگاری چند ستاره می دهید؟