متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترفرهادشاردی مناهجی


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132355623
محل:شیراز، زند
آدرس:نبش 20متری سینماسعدی مجتمع پزشکی شیراز طبقه ششم
مشاهده:531 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترفرهادشاردی مناهجی

- داخلی کلیه - متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترفرهادشاردی مناهجی چند ستاره می دهید؟