متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری دکترعبدالعظیم خورشیدی


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:0713
محل:شیراز، زند
آدرس:نبش 20متری سینماسعدی مجتمع پزشکی شیراز طبقه فوقانی
مشاهده:413 بار
متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری دکترعبدالعظیم خورشیدی

- داخلی کلیه - متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری دکترعبدالعظیم خورشیدی چند ستاره می دهید؟