مرکز پیام دیابت فارس


گروه: تجهیزات پزشکی
شماره تماس:0713237469
شماره همراه:09176080313
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:میدان ولیعصر-مقابل درمانگاه نادرکاظمی مجتمع سلمان فارسی همکف واحد17
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:2809 بار
مرکز پیام دیابت فارس

بزرگترین مرکز خدمات رسانی به افراد دیابتی در فارس

به مرکز پیام دیابت فارس چند ستاره می دهید؟