رستوران و کبابی نصر رشت


گروه: رستوران ایرانی
شماره تماس:01333115297
شماره همراه:09111395626
محل:رشت، گلسار
آدرس:چهارراه گلسار رستوران و کبابی نصر
مشاهده:4062 بار
رستوران و کبابی نصر رشت

عرضه کننده انواع غذا : 1- کباب و چلو کبابها 2- دیزی سنگی مخصوص 3- دل ، جگر ، قلوه و ... رستوران سنتی 4- انواع خورشت 5 - آش مخصوص نصر آدرس ايميل: Mohsennasr2010@yahoo.com

به رستوران و کبابی نصر رشت چند ستاره می دهید؟