متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترناصرنجمائی


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132306406
محل:شیراز، زند
آدرس:رروبروی هتل پارس ساختمان نگین طبقه سوم
مشاهده:678 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترناصرنجمائی

- داخلی کلیه - متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترناصرنجمائی چند ستاره می دهید؟