متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترنصراله پرندآور


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132318090
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی بیمارستان شفا ساختمان پرند طبقه 1
مشاهده:843 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترنصراله پرندآور

- متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری - نازایی مردان - لیزر درمانی - ساعت کار 16 الی 21

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترنصراله پرندآور چند ستاره می دهید؟