فوق تخصص کلیه و کبد دکترسیدعلی ملک حسینی


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132307288
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی دانشکده مهندسی ساختمان یاس
مشاهده:512 بار
فوق تخصص کلیه و کبد دکترسیدعلی ملک حسینی

- فوق تخصص پیوند کلیه و کبد - ساعت کار 16 الی 20

به فوق تخصص کلیه و کبد دکترسیدعلی ملک حسینی چند ستاره می دهید؟