متخصص کلیه و مجاری ادراری دکتراعجازاحمد


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07136470677
محل:شیراز، قصردشت
آدرس:رحمت آباد ساختمان بزرگمهر طبقه اول
مشاهده:1168 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکتراعجازاحمد

- متخصص کلیه و مجاری ادراری - جراح کلیه - شماره تماس 36274661 071 - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکتراعجازاحمد چند ستاره می دهید؟