متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترحسین خویش دوست


گروه: اورولوژیست
شماره تماس:07132356166
محل:شیراز، زند
آدرس:جنب هتل پارس ساختمان سعادت طبقه سوم
مشاهده:1302 بار
متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترحسین خویش دوست

- متخصص مجاری ادراری - متخصص کلیه - جراح کلیه - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص کلیه و مجاری ادراری دکترحسین خویش دوست چند ستاره می دهید؟