رستوران ایرانی هتل شیراز


گروه: هتل و اقامتگاه
شماره تماس:(071) 32 27 48 20
محل:شیراز، دروازه قرآن
آدرس:هتل بزرگ شیراز، طبقه چهارم
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:2601 بار
رستوران ایرانی هتل شیراز
رستوران ایرانی هتل شیراز
رستوران ایرانی هتل شیراز
رستوران ایرانی هتل شیراز

بهترین رستوران غذاهای ایرانی در بزرگ ترین هتل شیراز

به رستوران ایرانی هتل شیراز چند ستاره می دهید؟