شرکت نیرواحرار


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07132344000
محل:شیراز، زند
آدرس:کریمخان زند اردیبهشت روبروی کلینیک شفا ساختمان 65 طبقه 3
مشاهده:1762 بار
شرکت نیرواحرار

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت نیرواحرار چند ستاره می دهید؟