شرکت مقام کاران دراک سفید


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:(071)
شماره همراه:09177029670
محل:شیراز، بلوار عدالت
آدرس:بلوار عدالت شهیدپوربیرک بعد از تاکسی سرویس مهدی داخل بازارچه
مشاهده:1155 بار
شرکت مقام کاران دراک سفید

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت مقام کاران دراک سفید چند ستاره می دهید؟