شرکت لوتوس زرین پارسه


گروه: نظافت منزل و محل کار
شماره تماس:07132349467
محل:شیراز، خیابان لطفعلی خان زند
آدرس:لطفعلیخان زند پاساژ زمانی طبقه دوم
مشاهده:1267 بار
شرکت لوتوس زرین پارسه

- نظافت منزل - نگهداری از کودک و سالمند - نظافت اماکن عمومی و خصوصی - ساعت کار 8 الی 13 و 16 الی 20

به شرکت لوتوس زرین پارسه چند ستاره می دهید؟